Category Archives: Thế Giới

Vì sao chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm: …..Từ tháng 4-1989 đến tháng 9-1991, chế độ XHCN ở Đông Âu và Liên Xô lần lượt sụp đổ, tạo nên "cơn chấn … Continue reading

Posted in Thế Giới