Category Archives: Hoa Kỳ

Nguyên Nhân Mỹ Tham Chiến Ở Việt Nam

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : ………. Một đế quốc non trẻ nổi lên trên thế giới đó là Mỹ. Nhưng làm thế nào để có thể dành … Continue reading

Posted in Hoa Kỳ

Di sản tồi tệ của Nixon

Di sản tồi tệ của Nixon Ken Hughes Các băng ghi âm bí mật cho thấy Tổng thống Nixon và cố vấn Kissinger biết miền Nam sẽ sụp đổ sau Hiệp định Paris 1973. Gửi cho BBCVietnamese.com từ Đại học … Continue reading

Posted in Hòa đàm Ba Lê, Hoa Kỳ

Nhân 45 năm sự kiện Vịnh Bắc Bộ và tàu Maddox: CSVN ngày nay có hải chiến được như ngày xưa?

Đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy nghĩ và nghiền ngẫm: ….Tài liệu mới giải mật cho thấy tàu chiến Bắc Việt không tấn công tàu Mỹ hồi đầu Tháng Tám, 1964, … Continue reading

Posted in Hoa Kỳ

Tại Sao Người Mỹ Lại Chiến Đấu Ở Việt-nam?

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm . .…..Người Cộng-sản Bắc-việt đã xâm lăng miền Nam Việt-Nam với mục đích diệt-trừ chủ-nghĩa tư-bản để áp-đặt chủ-nghĩa cộng-sản, một loại ý-thức-hệ … Continue reading

Posted in Hoa Kỳ

HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA TÌNH BÁO MỸ

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm: …..Khoảng 3 giờ rưởi chiều một ngày đẹp trời với nắng ấm vào tháng 6/1945, một máy bay khổng lồ với lá « … Continue reading

Posted in Hoa Kỳ

Hoa Kỳ Quyết Định Để Cho Miền Bắc Thống Nhất Việt Nam

Hai đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : …. Đối với người Mỹ, ông đã có những sỉ vả thật dữ dội và nặng nề: –Tôi đã nói với họ … Continue reading

Posted in Hoa Kỳ

Truyền thông Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : …….Sau cuộc đảo chính 1 Tháng Mười Một 1963, miền Nam rơi vào tình trạng xáo trộn, các tôn giáo tranh giành … Continue reading

Posted in Hoa Kỳ