Category Archives: Cộng Sản VN

Tớ khán giả của 12 ngày đêm đánh nhau với B52- xin có ý kiến

Hai trích đoạn dưới đây của bài này đáng để chúng ta suy ngẫm ..…Tớ, nhân danh một người có cái đầu biết nghĩ, có cái tim biết rung động, và có cái «gan» dám nói ra những điều mà … Continue reading

Posted in Cộng Sản VN

HÀ NỘI SAU 19 NĂM

Đoạn trích của bài này sau đây là điều cần để chúng ta so sánh Hà Nội theo chủ nghĩa Cộng Sản Nga và Saigòn theo chủ nghĩa Tư Bản Hoa Kỳ để suy ngẫm. …..- Hà Nội thuở xưa … Continue reading

Posted in Cộng Sản VN