Category Archives: Chính trị

Cơn lốc rối loạn Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam,TƯỚNG TRẦN THIỆN KHIÊM

TƯỚNG TRẦN THIỆN KHIÊM Cơn lốc rối loạn Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam Tác Giả: Trần Ngọc Giang Kể từ biến cố lịch sử năm 1975 đến nay đã có nhiều sách báo, đoàn thể, tôn giáo … Continue reading

Posted in Chính trị

Tưởng niệm 50 năm chính quyền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử

Đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : …..1. Đệ Nhất Cộng Hòa như Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu… cùng những người trong gia đình … Continue reading

Posted in Chính trị

Trước Thềm Thế Kỷ 21: Nghiên Cứu Lại Những Bài Học Thất Bại Chiế n Lược Của Hoa Kỳ Trong Chiến Tranh Việt Nam.

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : ……..Thực chất phải nói rằng sau khi quân đội chính quy của Việt Minh ở miền Nam rút ra Bắc, thì quân … Continue reading

Posted in Chính trị

Hiến Pháp 26-10-1956 và thực tại chính trị dân chủ miền Nam Việt Nam

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : ….Chỉ trong một thời gian ngắn, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đã thực hiện được nhưng thành tưu đáng kể như sau: … Continue reading

Posted in Chính trị

ĐỆ NHỨT CỘNG HÒA của Miền Nam (1955-1963)

Hai đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : …… Sau khi được bổ nhiệm, bất chấp lời can gián của ông Ngô đình Luyện ở Pháp và ông Ngô đình … Continue reading

Posted in Chính trị

Nhớ về ông bà Ngô Đình Nhu

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : ……Tôi nhắc lại nơi đây một nhận xét của Võ Phiến về giai đoạn 1954-1963 như sau: “Trong khung cảnh thái bình, … Continue reading

Posted in Chính trị

Ván bài lật ngửa: một canh bạc bịp khổng lồ

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : ….Ông nói: “Chúng tôi bị dồn vào thế phải tổng công kích, dù chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm nhiều giải … Continue reading

Posted in Chính trị