Category Archives: Triệt thoái QĐ II

NGÔ TRÚC KHÁNH: NGƯỜI VỀ TỪ CÕI CHẾT TRÊN TỈNH LỘ 7 PHÚ BỔN – TU Y HÒA

Hai đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm vì tai nạn hay vì bị CS xâm nhập: …….Trong lúc mọi việc tưởng đâu tốt đẹp, thì xui xẻo lại tơi, khi … Continue reading

Posted in Triệt thoái QĐ II

CUỘC RÚT QUÂN KHỎI QUẢNG ĐỨC THÁNG 3-1975

Hai đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : ……Xa xa đằng kia, cũng tại vùng trời Đức Lập, trung tá Võ Ân (K12 TÐ), trung đoàn trưởng trung đoàn 53BB … Continue reading

Posted in Triệt thoái QĐ II

CUỘC RÚT QUÂN TRÊN ĐƯỜNG SỐ 7

Hai đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm là chở tiếp liệu lên pleiku rồi bỏ lại cho ai dùng? Và nhiệm vụ của ông Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ. : … Continue reading

Posted in Triệt thoái QĐ II