Category Archives: Triêt thoái QĐ I

QUÂN ĐOÀN I 1975 LUI QUÂN THÁNG BA BUỒN … HIU !.

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm là do tai nạn hay là bị CS xâm nhập? ….Nhưng cái chính xác không thể phản bác được mà ai cũng phải … Continue reading

Posted in Triêt thoái QĐ I

Vì Sao Tôi Bỏ Quân Ðoàn I ?

Vì Sao Tôi Bỏ Quân Ðoàn I ? NGÔ QUANG TRƯỞNG Ngày 13 tháng 3 năm 1975, được lệnh vào Sài Gòn họp, tôi vào tới Sài Gòn nhưng với sự ngạc nhiên là chỉ có mình tôi vào gặp … Continue reading

Posted in Triêt thoái QĐ I

Đà Nẵng Và Những Diễn Biến 35 Năm Trước (I): TT Thiệu: Phải Tử Thủ Đà Nẵng

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm là do tai nạn hay là bị CS xâm nhập? “…Trên đường triệt thoái từ Pleiku, đoàn quân, dân đã chịu những trận … Continue reading

Posted in Triêt thoái QĐ I