Category Archives: Trận Ban Mê Thuột

75 NHỮNG BÍ MẬT VỀ TRẬN THẤT THỦ BAN MÊ THUỘT

NHỮNG BÍ MẬT VỀ TRẬN THẤT THỦ BAN MÊ THUỘT Lữ Giang ________________________________________ Trong thời gian bị giam giữ trong các trại cải tạo của CS, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với hàng trăm người có trách nhiệm … Continue reading

Posted in Trận Ban Mê Thuột

75 Ban Mê Thuột Ngày Đầu Chiến Trận

Ban Mê Thuột Ngày Đầu Chiến Trận Bởi Nguyễn Định Cho đến hôm nay tôi vẫn chưa sao quên được Ban Mê Thuột và bao kỷ niệm yêu dấu của tuổi ấu thơ trên thành phố nhỏ bé này, mà … Continue reading

Posted in Trận Ban Mê Thuột