Category Archives: 1975

Tưởng nhớ Tướng Bùi Thế Lân (bài 2)

Đoạn trích của bài này sau đây là điều chúng ta cần suy ngẫm: …..Nhưng rồi một ông Trung tướng Mỹ của tòa Đại Sứ Mỹ ở Sài Gòn vào thuyết phục người đứng đầu cuộc đảo chính rằng “Các … Continue reading

Posted in 1975

Tưởng nhớ Tướng Bùi Thế Lân ( bài 1)

Đoạn trích của bài này sau đây là điều chúng ta cần suy ngẫm: …..Nhưng rồi một ông Trung tướng Mỹ của tòa Đại Sứ Mỹ ở Sài Gòn vào thuyết phục người đứng đầu cuộc đảo chính rằng “Các … Continue reading

Posted in 1975

Chiến lược và những cuộc giao tranh cuối cùng,Trận chiến tại phòng tuyến Phan Rang

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm là do tai nạn hay là bị CS xâm nhập và một lần nữa nhiệm vụ của Ông Lewis (ông nầy nói tiếng … Continue reading

Posted in 1975

Hồi ức của Chuẩn Tướng Phạm Ngọc Sang ,TRẬN PHAN RANG

Các đoạn trích của bài này sau đây, và lại một lần nữa nhiệm vụ của Ông Lewis nhân viên tòa Đại Sữ Hoa Kỳ là những điều cần để chúng ta suy ngẫm? ………Có thể có những phần tử … Continue reading

Posted in 1975

NGÔ TRÚC KHÁNH: NGƯỜI VỀ TỪ CÕI CHẾT TRÊN TỈNH LỘ 7 PHÚ BỔN – TU Y HÒA

Hai đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm vì tai nạn hay vì bị CS xâm nhập: …….Trong lúc mọi việc tưởng đâu tốt đẹp, thì xui xẻo lại tơi, khi … Continue reading

Posted in Triệt thoái QĐ II

CUỘC RÚT QUÂN KHỎI QUẢNG ĐỨC THÁNG 3-1975

Hai đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : ……Xa xa đằng kia, cũng tại vùng trời Đức Lập, trung tá Võ Ân (K12 TÐ), trung đoàn trưởng trung đoàn 53BB … Continue reading

Posted in Triệt thoái QĐ II

QUÂN ĐOÀN I 1975 LUI QUÂN THÁNG BA BUỒN … HIU !.

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm là do tai nạn hay là bị CS xâm nhập? ….Nhưng cái chính xác không thể phản bác được mà ai cũng phải … Continue reading

Posted in Triêt thoái QĐ I