Category Archives: Hòa đàm Ba Lê

Hiệp định Paris được chính thức ký kết ngày 21-1-1973

Đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : Vào ngày 21 tháng Giêng năm 1973, cách đây đúng 40 năm, Hiệp định Paris được chính thức ký kết, khoảng 8 năm … Continue reading

Posted in Hòa đàm Ba Lê

Hòa đàm Paris: VN và các cường quốc

Đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : ,,,,,,,,"Vào tháng 3/1969, theo thỏa thuận với Hà Nội, Quân Giải phóng Trung Quốc bắt đầu rút về, giảm dần từ 16 sư … Continue reading

Posted in Hòa đàm Ba Lê

Di sản tồi tệ của Nixon

Di sản tồi tệ của Nixon Ken Hughes Các băng ghi âm bí mật cho thấy Tổng thống Nixon và cố vấn Kissinger biết miền Nam sẽ sụp đổ sau Hiệp định Paris 1973. Gửi cho BBCVietnamese.com từ Đại học … Continue reading

Posted in Hòa đàm Ba Lê, Hoa Kỳ

Lịch sử và nhân chứng

Hai đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : …..Xế chiều ngày 25 tháng 10 năm 1972, từ bản doanh BTL Tiền phương QĐ I ở Phú Bài (Huế), tướng Ngô … Continue reading

Posted in Hòa đàm Ba Lê

Hiệp định Paris 1973 và những ngộ nhận về bản hiệp định này

Hai đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm …….Đầu năm 1972, Nixon làm sứ giả đến Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa cổ vũ cho hòa bình. Theo Nixon, chính sự … Continue reading

Posted in Hòa đàm Ba Lê

Khoảng cách chạy tội – Sự thật phũ phàng về Hiệp Định Paris 1973

Trích đoạn của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm, ngày 30-4-1975 không phải ngẫu nhiên mà đã được ấn định trước …. ….Hoa Kỳ cũng không muốn miền Nam Việt Nam mất nhanh … Continue reading

Posted in Hòa đàm Ba Lê

73 Hiệp Định Paris Ngày 28-1-1973 : Chính Là Hồi Chuông Báo Tử Cho VNCH !

Hiệp Định Paris Ngày 28-1-1973 : Chính Là Hồi Chuông Báo Tử Cho VNCH ! -Phùng Ngọc Sa- Hàng năm vào dịp Tháng Tư Đen, tất cả đồng bào Việt Nam khắp nơi tại hải ngoại cũng như đang sống … Continue reading

Posted in Hòa đàm Ba Lê