Category Archives: 1973

Chiến Trường Bình Định Và Mãnh Sư Nguyễn Mạnh Tường

Hai đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : ….- “Thưa ông, nếu tôi là ông, thì hai Tiểu-đoàn còn lại của tôi sẽ không thể nào chạy thoát, sẽ không … Continue reading

Posted in 1973