Category Archives: 1972

Sao Hôm Sao Mai…

Sao Hôm Sao Mai… Wednesday, July 07, 2010 Góc Chiến Trường Xưa Vương Mộng Long – K20 Giữa tháng 4, 1974, một trận đánh vô cùng ác liệt và đẫm máu đã xảy ra bên dòng suối Mé (Ia Mé), … Continue reading

Posted in 1974

Chiến Hữu: Kỷ Niệm Nhỏ Với Đồng Đội Chiến Trường Xưa…

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : ………..Khi chiến xa T-54 của cộng sản từ tỉnh lộ 8B ở thôn Cam Võ trên bờ bắc tràn qua cầu sông … Continue reading

Posted in 1972

Trả lại sự thật cho lịch-sử về việc Sư-Đoàn 3 BB

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm? ……… Chúng tôi khẳng định là TT Thiệu,Thủ-Tướng Khiêm và Đ.Tướng Viên nắm rất rõ tình-hình và biết chắc rằng VC sẽ tấn … Continue reading

Posted in 1972

Chiến Trường Bình Định Và Mãnh Sư Nguyễn Mạnh Tường

Hai đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : ….- “Thưa ông, nếu tôi là ông, thì hai Tiểu-đoàn còn lại của tôi sẽ không thể nào chạy thoát, sẽ không … Continue reading

Posted in 1973

74III TRẬN ĐÁNH ĐỨC HUỆ

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : …..Trung Tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh Quân Đoàn III phạm sai lầm rất lớn về tổ chức và sử dụng lực … Continue reading

Posted in 1972

Hiệp định Paris được chính thức ký kết ngày 21-1-1973

Đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : Vào ngày 21 tháng Giêng năm 1973, cách đây đúng 40 năm, Hiệp định Paris được chính thức ký kết, khoảng 8 năm … Continue reading

Posted in Hòa đàm Ba Lê

Hòa đàm Paris: VN và các cường quốc

Đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : ,,,,,,,,"Vào tháng 3/1969, theo thỏa thuận với Hà Nội, Quân Giải phóng Trung Quốc bắt đầu rút về, giảm dần từ 16 sư … Continue reading

Posted in Hòa đàm Ba Lê