Category Archives: 1968

Một mẩu chuyện về Đồi 31 ( phần 1)

Trích đoạn: “ Chủ quan trên những chiến tích đó, Bộ chỉ huy tối cao bê nguyên bài bản, ném chúng tôi vào mặt trận Hạ Lào, nơi có sự tương quan binh lực khác hẳn cũng như tương quan … Continue reading

Posted in 1971