Category Archives: 1963

Ngô Đình Nhu: Hiệp thương Nam-Bắc 1963

Hai đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : …..Để nói lên một cách cụ thể về cảnh thanh bình trù phú của miền Nam thời ấy tôi xin trích dẫn … Continue reading

Posted in 1963

TƯỞNG NIỆM GIÁM ĐỐC SỞ TÌNH BÁO XÂM NHẬP MIỀN BẮC PHAN QUANG ĐÔN G

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : …… Đó là khi chính phủ Việt Nam yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ viện trợ thiết lập cho Chính Phủ Việt … Continue reading

Posted in 1963

71III SNOUL: Trận Đánh Hào Hùng của Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh- LLXKQ DIII

Hai đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : …….Mặt khác Thiếu Tá Trần Văn Thưởng (1), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1/8, trong bài viết Trận Đánh Snoul và Những … Continue reading

Posted in 1963

64 HIẾN CHƯƠNG VŨNG TẦU 1964

HIẾN CHƯƠNG VŨNG TẦU 1964 Ðệ Tam Cộng Hòa Tổng thống chế -Chức vụ quyền quốc trưởng được cải danh là chủ tịch. -Quốc Hội lâm thời gồm 3 thành phần: 1/3 quân nhân, 1/3 nhân sĩ đảng phái, và … Continue reading

Posted in 1963

68 Mậu Thân, anh còn nhớ hay anh đã quên?

Mậu Thân, anh còn nhớ hay anh đã quên? Tạp ghi Huy Phương Vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, Phan Văn Tuấn là một thiếu niên ở tuổi 16, đang học lớp Ðệ Tam, trường tư thục Nguyễn Du, … Continue reading

Posted in Mậu Thân 1968

Những hội chứng sau Cách mạng 1-11-1963

Những hội chứng sau Cách mạng 1-11-1963” (I) 27-11-2010 Nguyễn Văn Lục Tính từ ngày 2-11-1963 sau cái chết của Tổng thống (TT) Ngô Đình Diệm, đã gần một nửa thế kỷ trôi qua. Những uẩn khúc về cái chết … Continue reading

Posted in 1963

68 Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan và Huế trong Mậu Thân 1968

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm . ….Thiếu Tướng KQ Nguyễn Cao Kỳ, lúc đó là Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, đã bay ra Ðà Nẵng … Continue reading

Posted in Mậu Thân 1968