Category Archives: Cuộc đảo chính 1960

Vai trò của Tướng Thi và cuộc đảo chánh ngày 11.11.1960

Vai trò của Tướng Thi và cuộc đảo chánh ngày 11.11.1960 Tướng Nguyễn Chánh Thi đã qua đời ngày 23.6.2007 tại thành phố Lancaster, Pennsylvania, hưởng thọ 84 tuổi. Nhiều người đả viết bài nói về cuộc đời binh nghiệp … Continue reading

Posted in Cuộc đảo chính 1960

60 Cuộc đảo chánh ngày 11 11 1960

Cuộc đảo chánh ngày 11 11 196012:01:am 05/11/12 | Tác giả: Trần Gia Phụng 1.- TÌNH HÌNH CHUNG TRƯỚC ĐẢO CHÁNH Sau khi thành lập năm 1955, tình hình an ninh và chính trị Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) khả … Continue reading

Posted in Cuộc đảo chính 1960 | Tagged