Category Archives: 1955

Phạm Phú Quốc Và Phi Vụ Thả Bom Dinh Độc Lập, Sài Gòn 1962

Các đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm là do tư thù hay là bị CS xâm nhập? ……Phi vụ các anh Quốc và NVC thi hành ngày hôm đó là … Continue reading

Posted in 1955

54 .55 năm trôi qua từ ngày ký Hiệp Định Genève 20-7-1954/2009

Đoạn trích của bài này sau đây là những điều cần để chúng ta suy ngẫm : …….Cuộc họp chưa ngã ngũ thì trận chiến Điện Biên Phủ kết thúc, bắt buộc hòa đàm tái nhóm với sự thỏa thuận … Continue reading

Posted in 1955

Vai trò của Tướng Thi và cuộc đảo chánh ngày 11.11.1960

Vai trò của Tướng Thi và cuộc đảo chánh ngày 11.11.1960 Tướng Nguyễn Chánh Thi đã qua đời ngày 23.6.2007 tại thành phố Lancaster, Pennsylvania, hưởng thọ 84 tuổi. Nhiều người đả viết bài nói về cuộc đời binh nghiệp … Continue reading

Posted in Cuộc đảo chính 1960

60 Cuộc đảo chánh ngày 11 11 1960

Cuộc đảo chánh ngày 11 11 196012:01:am 05/11/12 | Tác giả: Trần Gia Phụng 1.- TÌNH HÌNH CHUNG TRƯỚC ĐẢO CHÁNH Sau khi thành lập năm 1955, tình hình an ninh và chính trị Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) khả … Continue reading

Posted in Cuộc đảo chính 1960 | Tagged