Author Archives: truongcaodangquocphongvnch

Sự Hối Hận Muộn Màng

TRÍCH ĐOẠN: …..Trên mặt trận miền Đông, quân Liên Sô được tự do. Sự tiến quân của Nga chạy đua với các lực lượng Tây Âu, mặc dù các lực lượng này, dưới quyền chỉ huy của tướng Eisenhower, bị … Continue reading

Posted in TCĐQP

CS Bắc Việt gởi bức điện thư xin đầu hàng…

CS Bắc Việt gởi bức điện thư xin đầu hàng… http://baomai.blogspot.com Tài Liệu Mật được tiết lộ: CS Bắc Việt gởi bức điện thư cho Hoa Kỳ xin đầu hàng vô điều kiện và Lính đánh chiếm Miền Nam trên … Continue reading

Posted in TCĐQP

Một mẩu chuyện về Đồi 31 (phần 4)

Một mẩu chuyện về Đồi 31 (phần 4) Trích đoạn: ……Hai chiếc phản lực chúi xuống đỉnh đồi, chùm bom đen đủi lao xuống mục tiêu là một bầy xe tăng bốn năm chiếc, và cả chúng tôi mình trần … Continue reading

Posted in TCĐQP

Một mẩu chuyện về Đồi 31 (phần 3)

Trích đoạn:……Sau hai ngày đột ngột ngưng pháo kích, địch đã di chuyển vị trí pháo của họ chếch về phương Nam, với khoảng đường trên dưới hai mươi cây số nếu ước lượng từ tâm điểm vị trí chúng … Continue reading

Posted in TCĐQP

Một mẩu chuyện về Đồi 31 (phần 2)

Trích đoạn: …..Ý thức được tầm quan trọng của tình hình, cũng như dự đoán chắc chắn, sẽ gặp lực lượng mạnh của địch, Đại đội yêu cầu bốn phi tuần phản lực oanh tạc mục tiêu trước khi tiếp … Continue reading

Posted in TCĐQP

Một mẩu chuyện về Đồi 31 ( phần 1)

Trích đoạn: “ Chủ quan trên những chiến tích đó, Bộ chỉ huy tối cao bê nguyên bài bản, ném chúng tôi vào mặt trận Hạ Lào, nơi có sự tương quan binh lực khác hẳn cũng như tương quan … Continue reading

Posted in 1971

Tưởng nhớ Tướng Bùi Thế Lân (bài 2)

Đoạn trích của bài này sau đây là điều chúng ta cần suy ngẫm: …..Nhưng rồi một ông Trung tướng Mỹ của tòa Đại Sứ Mỹ ở Sài Gòn vào thuyết phục người đứng đầu cuộc đảo chính rằng “Các … Continue reading

Posted in 1975